disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van deze website

De teksten op deze website zijn louter informatief en kunnen niet beschouwd worden als juridisch advies. Zij vergemakkelijken alleen een eerste aanpak en dienen na raadpleging bevestigd. Het kantoor is dan ook niet verantwoordelijk voor het gebruik ervan en de gevolgen die dit gebruik eventueel met zich meebrengen.

Het gebruik van de website www.kovra.be (de “Website”) is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden. Advocatenkantoor Kovra, eigenaar van de Website, behoudt zich het recht voor altijd en zonder enige beperking de gebruiksvoorwaarden van de Website aan te passen zonder enige schriftelijke verwittiging vooraf.

Aansprakelijkheidsbeperking

Hoewel Advocatenkantoor Kovra zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie die op de Website wordt aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg over de juistheid, de volledigheid of het actuele karakter van deze informatie.
Advocatenkantoor Kovra kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele risico’s, zoals virussen of software– of hardwarepannes die het gebruik van de Website voor een computer met zich mee kan brengen

Bescherming van persoonsgegevens

In principe kan een bezoeker de Website bezoeken zonder enig persoonsgegeven in te geven. Om bepaalde diensten die op de Website worden aangeboden, te kunnen leveren, moet Advocatenkantoor Kovra echter beschikken over sommige gegevens, zoals – al naargelang het geval – naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.